Zasloužilý hasič.

12.11.2014 06:43

8. Malý Josef

 

        Pan Josef Malý se narodil 1. června 1946. Přijel ze SDH Malá Lečice na okr. Praha-západ, kde se stal členem v r. 1973. Během působení ve sboru zastával takřka veškeré funkce. Byl členem zásahového a soutěžního družstva a více jak 20 let zastával funkci strojníka. Byl dlouholetým členem výboru a letitým jednatelem sboru.

 

        Za dobu, kdy vykonával funkci jednatele více jak 20 let, se podařilo stabilizovat a rozšířit členskou základnu, rozšířit kulturní a sportovní aktivity sboru. Spolu se starostou a hospodářem jsou desítky let hybnou pákou sboru a účastní se veškerých akcí, které sbor organizuje. Je nápomocen i ostatním sborům v okolí. Spolu s dalšími členy se mu podařilo prosadit a dokončit přestavbu hasičské zbrojnice a nákup požárního vozidla AVIA s dalším vybavením zásahové jednotky.

 

        Pan Josef Malý se mimořádnými výsledky v činnosti a celoživotní prací zasloužil o rozvoj dobrovolného hasičstva. Ve sboru má celou řadu dobrých pokračovatelů v hasičské práci, které pomáhal vychovávat a mezi kterými jsou i oba jeho synové, z nichž Josef převzal po otci štafetu strojníka. Jeho záslužná práce byla v minulosti oceněna celou řadou vyznamenání a čestných uznání. Nyní převezme titul ZH.