Nabídka prodeje pozemku

16.04.2012 12:30

    Notářka Olga Spoustová nabízí k prodeji pozemek z dědictví po Petru Frantovi, je to pozemek parc. č. 671/16 v obci Bojanovice,

    k.ú. Malá Lečice (Požáry), který je třeba v rámci likvidace prodat.

    Případní zájemci volejte na tlf: 225 375 341