Info

24.09.2010 06:44

 

Informace o úřadu

1. Oficiální název

Obecní úřad Bojanovice

4. Kontaktní spojení

Bojanovice  12 
25206 Davle

Telefon 
257 770 365 

Fax 
257 770 365 

E-mail: 
posta@obecbojanovice.cz 

Internetová stránka: 
https://www.obecbojanovice.cz/ 

5. Případné platby můžete poukázat (bankovní spojení)

neuvedeno

6. IČ obce

00241091

Úřední hodiny

Pondělí
16:00 - 18:00 (starostka)

Středa
16:00 - 18:00 (starostka)