Webík naší vesničky - Malá Lečice.

 

             

 Vesnice Malá Lečice leží přímo v údolí Kocáby, má 94 stálých obyvatel, 52 domů s popisnými čísly a 85 rekreačních objektů, zahrnuje osady Horní Požáry a Dolní Požáry.

První zmínka o vsi je v listině z 21. května 1304, v níž král Václav II. potvrdil výsady proZbraslavský klášter. Pravděpodobně tudy vedla Zlatá stezka z Pasova.

Budova obecní školy byla zapsána v zemských deskách 5. prosince 1874 a fungovala do roku 1974. Do roku 2003 patřila okresu Praha-západ, který v ní zřídil archiv. Poté byla opět vrácena obci.

Od roku 1901 působí ve vsi Sbor dobrovolných hasičů. U zdejšího jezu na Kocábě se pořádají republiková i světová mistrovství v rýžování zlata. Ve vsi i zdejší části údolí Kocáby bylo točeno již několik filmů, zejména pohádek.

 

 

Malá Lečice i Senešnice patří do poštovního a zdravotnického obvodu Nový Knín, policejního obvodu Mníšek pod Brdy a pod elektrorozvodnou služebnu Dobříš.

 

 

Malá Lečice-popis

 

  • Část Malá Lečice

 

Policie:                                                           Mníšek pod Brdy          

Pošta:                                                            Nový Knín

Zdravotní středisko:                                          Nový Knín

Doprava: Praha – Malá Lečice                           PID linka č. 314

Rozvodný závod:                                              Služebna Dobříš

 

V  obci Malá Lečice trvale žije 94 obyvatel v 52 popisných číslech. Rekreační oblast je situována v údolí „Kocáby“ , na osadě Horní a Dolní Požáry a má 86 rekreačních objektů. Dominantou obce je  budova Školy malolečické, která byla postavena koncem 19. století a dne 5. prosince 1874 zapsána v zemských deskách pro obec Malá Lečice. Škola fungovala až do roku 1974, kdy byla převedena na Okresní úřad pro Prahu – západ, který si v prostorách zřídil archiv a budovu měl v užívání  až do konce roku 2003. V tomto roce byla budova školy vrácena zpět obci. V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 2001 oslavil 100 let svého vzniku. Sama obce v roce 2004 oslavila 700 let svého založení. Raritou této lokality je i jez na Kocábě, kde se pravidelně pořádá mistrovství České a Slovenské republiky a mistrovství světa v rýžování zlata. O tom, že obec je jedna z nejmalebnějších koutů okresu Praha – západ svědčí i fakt, že nejeden z producentů filmů si obec i údolí říčky Kocáby vybírají pro natočení svých příběhů, hlavně pohádkových.

 

                                     (Převzato z oficiálních stránek obce Bojanovice.)